Tänk på att sätta upp flaggan och se till att banan är säker innan ni börjar !

Se till att alla är på sin plats innan skjutning.

Om det är nya och skuter gå igenom säkerhet mm.

Städa upp efter er se till att skjuten ammo är upplockad lås och stäng efter er.

 

Och glöm inte ha kul och träna mycket det gör gott i skogen

8