Kontakta Erik Dahlberg angående lån av banan


Glöm inte att sätta upp flaggan om ni skall skjuta med kula.


När det gäller hagel så kan vi bara skjuta med stål hagal om inget annat sägs. 

Vänligen se till att ditt hagelgevär inte har vapenremmen kvar när du skall skjuta på vår trappbana.

Det är för ställda krav mot säkerhet.